KŁ „Sokół”: Szacowanie szkód łowieckich

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, Zarząd Koła Łowieckiego Nr 70 „Sokół” w Sosnowicy zwraca się z prośbą o upublicznienie w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie poniższej informacji skierowanej do rolników :

1. Zainteresowani właściciele gruntów (rolnicy) zobowiązani są dokonać pisemnego zgłoszenia szkody na adres :

Kolo Łowieckie nr 70 „Sokół”
ul. Al. Kasztanowa 25
21-230 Sosnowica

2. W celu szybkiej wizytacji na grancie prosimy koniecznie podawać telefon kontaktowy osoby zgłaszającej szkodę oraz dane dotyczące lokalizacji działki :

nazwa gminy, nazwa obrębu ewidencyjnego, nr działki i jej powierzchnia.

3. Przed wykonaniem zasiewów prosimy o bezpośrednie telefoniczne informowanie koła (tel. 667 667 003) w celu zabezpieczenia uprawy przed ewentualnymi szkodami. Koła zastrzega sobie prawo odstąpienia od szacowania w przypadku niedopełnienia powyższego zgłoszenia.

Informujemy również, że koło udostępnia środki chemiczne do odstraszania zwierzyny z upraw rolnych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panem Zygmuntem Babkiewiczem (tel. 667 667 003 ).

Post Author: admin