MZC Włodawa: Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podczas kolejnego posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w dniu 22 sierpnia br. podjęto m.in. uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki za odbiór odpadów obowiązywać będą od 1 października 2017 roku. Zmiana stawki opłaty wynika z analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz prognozy budżetu w 2017 r.… Czytaj dalej… MZC Włodawa: Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

OPS: Ogłoszenie – zmiana terminu dyżuru psychologa

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Starym Brusie informuje, że w dniu 2 października br. nie odbędą się zaplanowane Konsultacje Terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin. Nastąpiła zmiana terminu.  Konsultacje odbędą się  w dniu następnym tj. 3 października w godzinach od 13.00 do 17.00. w świetlicy Urzędu Gminy.… Czytaj dalej… OPS: Ogłoszenie – zmiana terminu dyżuru psychologa

OPS: Dyżur psychologa

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Starym Brusie przypomina, że od m-ca września br. rozpoczęły się dyżury psychologa w ramach Konsultacji Terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.  Dyżury będą odbywać się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem tj. w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach… Czytaj dalej… OPS: Dyżur psychologa

OPS: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – efekty za rok 2016

 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2016 – efekty   W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 – czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Lublina , Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5… Czytaj dalej… OPS: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – efekty za rok 2016

OPS: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2017   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich… Czytaj dalej… OPS: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

W Urzędzie Gminy zapłacisz kartą

Mieszkańcy od początku sierpnia za podatki i inne bieżące opłaty mogą w Urzędzie Gminy płacić kartą.  Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych staje się coraz bardziej powszechna. Jest też jednym z oczekiwań współczesnego społeczeństwa. Aby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, gmina Stary Brus podpisała umowę w ramach programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, prowadzonego przez Ministerstwo… Czytaj dalej… W Urzędzie Gminy zapłacisz kartą

AFS: DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE)

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1481 z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich Decyzja wykonawcza – pobierz   Drukuj

AFS: Rozporządzenie NR 5 Wojewody Lubelskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt… Czytaj dalej… AFS: Rozporządzenie NR 5 Wojewody Lubelskiego