Mammobus w Starym Brusie

W ubiegły wtorek naszą gminę odwiedził „Mammobus”. Badanie było bezpłatne i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie było również wymagane skierowanie lekarskie. Mimo tego badanie nie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszanek naszej gminy. Mammografia to badanie trwające jedynie kilka minut i polegające na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych… Czytaj dalej… Mammobus w Starym Brusie

LUBELSKA MAJÓWKA – Festiwal Aktywności Lokalnej

Mam zaszczyt zaproszenia Państwa do udziału w charakterze wystawców w wydarzeniu LUBELSKA MAJÓWKA – Festiwal Aktywności Lokalnej, która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2018 r. , na terenie Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnego  Targów Lublin,  przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie. LUBELSKA MAJÓWKA to: Kiermasz produktów regionalnych Kiermasz roślin i kwiatów ogrodowych Kiermasz biżuterii i… Czytaj dalej… LUBELSKA MAJÓWKA – Festiwal Aktywności Lokalnej

Zakup wozu asenizacyjnego – zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY o wartości nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) określonego w art. 4 pkt.8. Nazwa zadania: Zakup wozu asenizacyjnego. W związku z planowanym zakupem zapraszam do złożenia oferty. Wóz asenizacyjny powinien spełniać następujące parametry techniczne: stan… Czytaj dalej… Zakup wozu asenizacyjnego – zaproszenie do składania ofert

„Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2018″ – Zaproszenie do złożenia ofert

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – ZAPYTANIE OFERTOWE „Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2018″ 0  wartości nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) określonego w art. 4 pkt.8 Nazwa zadania: wykonywanie prac związanych z demontażem transportem i unieszkodliwianiem wyrobów… Czytaj dalej… „Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2018″ – Zaproszenie do złożenia ofert

Pomoc żywnościowa – termin wydawania

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  2014-2020  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2017   Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Brusie informuje, że w dniach 16-17 kwiecień  br. w godzinach od 9.00 do 15.00  będzie wydawana kolejna partia żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017. Osoby które pobrały wcześniej skierowania winny… Czytaj dalej… Pomoc żywnościowa – termin wydawania

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z póź. zm.) – Gminy prowadzą ewidencję:  Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci… Czytaj dalej… Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Najbliższe posiedzenie Rady Gminy odbędzie się 27 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00 w świetlicy Urzędu Gminy Stary Brus. Szczegóły..