Chcesz pozyskać fundusze na założenie lub rozwój działalności? Przyjdź na spotkanie!

Już 29 listopada zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich, w którym będzie możliwość zasięgnięcia informacji na temat dotacji i funduszy europejskich. Zaczynamy od godziny 9:00 w świetlicy Urzędu Gminy Stary Brus! Drukuj

Nabór wniosków „Poleska Dolina Bugu” – rozpoczęcie i rozwój działalności

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju… Czytaj dalej… Nabór wniosków „Poleska Dolina Bugu” – rozpoczęcie i rozwój działalności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest – informacja

Gmina Stary Brus informuje, że realizacja zadania pn. ” Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 154/2017/D/OZ z dnia 24.05.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków… Czytaj dalej… Usuwanie wyrobów zawierających azbest – informacja

Dofinansowanie dla GBP w Starym Brusie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Brusie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017” otrzymała dofinansowanie do zakupu komputerów, oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych na łączną kwotę 29 721,05 zł z czego dofinansowanie ze środków Instytutu Książki wynosi: 25 262,89 zł. Natomiast 4 458,16 zł jest kwotą wkładu własnego. Program został stworzony z myślą o rozwoju bibliotek publicznych. Chodzi przede… Czytaj dalej… Dofinansowanie dla GBP w Starym Brusie.

ARiMR: Upływa termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie!

Przypominamy o upływającym w dniu 15 maja terminie składania wniosków o płatności obszarowe, jednocześnie informujemy, że TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NIE ZOSTANIE PRZEDŁUŻONY. Do Biura Powiatowego we Włodawie na dzień dzisiejszy wpłynęło tylko ok. 60%  wniosków, z przewidywanej liczby wniosków która powinna zostać złożona w naszym biurze. Termin upływa za 4 dni i obawiamy czy wszyscy… Czytaj dalej… ARiMR: Upływa termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie!

OPS: Wydawanie żywności od poniedziałku

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające… Czytaj dalej… OPS: Wydawanie żywności od poniedziałku

Zapraszamy do udziału w szkoleniu: koparko-ładowarka

Spółdzielnia Socjalna SIMPULS zapraszaja do udziału w projekcie „Nowa praca – nowe możliwości” Dajemy możliwość zdobycia pożądanych na rynku kwalifikacji Szkolenie: operator koparko – ładowarki III klasy – 176 godz.) doświadczenia zawodowego na płatnym 5-miesięcznym stażu (z możliwością zatrudnienia). Gwarantujemy: Bezpłatne szkolenie: Operator koparko-ładowarki stypendium szkoleniowe stypendium stażowe zwrot kosztów dojazdu bezpłatne materiały szkoleniowe, catering.… Czytaj dalej… Zapraszamy do udziału w szkoleniu: koparko-ładowarka

Rekrutacja do projektu „Zatrudnij się sam!”

Firma CONSULTOR Sp. z o.o. w dniach 30.01.2017 – 17.02.2017r. planuje rekrutacje do projektu „Zatrudnij się sam!”. Projekt prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Podziałania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. W ramach naboru wniosków przyznawane będą dotacje na uruchomienie  i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Z bezzwrotnej dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej… Czytaj dalej… Rekrutacja do projektu „Zatrudnij się sam!”

NOWE KWALIFIKACJE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA

Zapraszamy osoby od 30 do 64 roku życia do wzięcia udziału w projekcie. W ramach projektu oferujemy udział w doradztwach, szkoleniach i 3 miesięczny płatny staż! Udział w projekcie jest bezpłatny! Projekt skierowany również do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Oferujemy wsparcie: doradztwo indywidualne i grupowe job coaching szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych TIK z… Czytaj dalej… NOWE KWALIFIKACJE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA