WOLNE MIEJSCA na BEZPŁATNE szkolenia w ramach projektu „Szkolenie + staż = praca”

WOLNE MIEJSCA na BEZPŁATNE szkolenia: Cukiernik, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ramach projektu „Szkolenie + staż = praca”   Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku 30 lat i więcej zamieszkująca na terenie powiatu włodawskiego spełniająca jeden z poniższych warunków: bezrobotna (I lub II profil pomocy), w tym długotrwale bezrobotna, rolnik i członkowie… Czytaj dalej… WOLNE MIEJSCA na BEZPŁATNE szkolenia w ramach projektu „Szkolenie + staż = praca”

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU

Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z podstaw obsługi komputera i Internetu. Szkolenie ma za zadanie przełamać lęki i obawy związane z korzystaniem z komputera i z Internetu oraz zachęcić uczestników do wykorzystywania tych narzędzi w życiu codziennym – w pracy, w domu. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby spełniające następujące warunki: •… Czytaj dalej… BEZPŁATNE SZKOLENIA Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU

Nabór wniosków na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” ogłasza nabór wniosków od 02.11.2016 r. – 15.11.2016 r. w ramach przedsięwzięć: Tworzenie nowych przedsiębiorstw (limit środków 1 760 000,00 zł) Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw (limit środków 1 000 000,00 zł) Rozwijanie przedsiębiorczości związanej z turystyką (limit środków 560 000,00 zł) Treść ogłoszenia i dokumenty aplikacyjne są udostępnione na stronie internetowej LGD „Poleska… Czytaj dalej… Nabór wniosków na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

Dotacje w dziedzinie przetwórstwa produktów rolnych.

Rolniku, jeżeli chcesz rozpoczać działalność w dziedzinie przetwórstwa to od 29.09 do 28.10.2016 roku ARiMR prowadzi nabór wniosków na małe przetwórstwo, czyli wsparcie inwestycji w przetwarzanie i obrót produktów rolnych. Maksymalny poziom dotacji to 300 tys. zł. Umów się na indywidualne spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dotacji. kontakt telefoniczny: 507 054 746 kontakt e-mail:… Czytaj dalej… Dotacje w dziedzinie przetwórstwa produktów rolnych.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Stary Brus informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 149/2016/D/OZ z dnia 11.05.2016 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego… Czytaj dalej… Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu „Szkolenie + staż = praca”

 Od 01.06.2016 r. Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu „Szkolenie + staż = praca” Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt skierowany jest do 80 osób (44 kobiet) w… Czytaj dalej… Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu „Szkolenie + staż = praca”

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów. W dniu 23 czerwca 2016r., konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców gminy Stary… Czytaj dalej… Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Panele fotowoltaiczne – spotkanie z ekspertem

Wójt Gminy Stary Brus informuje, że dnia 19 kwietnia 2016 roku (tj. wtorek) o godz. 1200 w świetlicy wiejskiej w Kołaczach odbędzie się spotkanie z ekspertem w zakresie odnawialnych źródeł energii – panele fotowoltaiczne. Osoby, które złożyły ankiety dotyczące montażu powyższych urządzeń na swoich nieruchomościach proszone są o przybycie na spotkanie. Drukuj

Są pieniądze na usuwanie azbestu

Mieszkańcy gminy Stary Brus, którzy chcą skorzystać z dotacji na usuwanie azbestu mogą jeszcze składać wnioski w tej sprawie. Pieniądze na ten cel samorząd otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. – Fundusz przyznał nam 34 tysiące złotych, czyli nieco więcej niż przed rokiem. Szacujemy, że za te pieniądze pozbędziemy się… Czytaj dalej… Są pieniądze na usuwanie azbestu

Nabór wniosków na operacje „Modernizacji gospodarstw rolnych”

W dniu 29 lutego 2016 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabory wniosków na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla obszarów wsparcia: • rozwój produkcji prosiąt (obszar A), • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) , • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C), • związanego… Czytaj dalej… Nabór wniosków na operacje „Modernizacji gospodarstw rolnych”