Dotacje w dziedzinie przetwórstwa produktów rolnych.

Rolniku, jeżeli chcesz rozpoczać działalność w dziedzinie przetwórstwa to od 29.09 do 28.10.2016 roku ARiMR prowadzi nabór wniosków na małe przetwórstwo, czyli wsparcie inwestycji w przetwarzanie i obrót produktów rolnych. Maksymalny poziom dotacji to 300 tys. zł. Umów się na indywidualne spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dotacji. kontakt telefoniczny: 507 054 746 kontakt e-mail: […]

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Stary Brus informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 149/2016/D/OZ z dnia 11.05.2016 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego […]

Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu „Szkolenie + staż = praca”

 Od 01.06.2016 r. Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu „Szkolenie + staż = praca” Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt skierowany jest do 80 osób (44 kobiet) w […]

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów. W dniu 23 czerwca 2016r., konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców gminy Stary […]

Panele fotowoltaiczne – spotkanie z ekspertem

Wójt Gminy Stary Brus informuje, że dnia 19 kwietnia 2016 roku (tj. wtorek) o godz. 1200 w świetlicy wiejskiej w Kołaczach odbędzie się spotkanie z ekspertem w zakresie odnawialnych źródeł energii – panele fotowoltaiczne. Osoby, które złożyły ankiety dotyczące montażu powyższych urządzeń na swoich nieruchomościach proszone są o przybycie na spotkanie. Drukuj

Są pieniądze na usuwanie azbestu

Mieszkańcy gminy Stary Brus, którzy chcą skorzystać z dotacji na usuwanie azbestu mogą jeszcze składać wnioski w tej sprawie. Pieniądze na ten cel samorząd otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. – Fundusz przyznał nam 34 tysiące złotych, czyli nieco więcej niż przed rokiem. Szacujemy, że za te pieniądze pozbędziemy się […]

Nabór wniosków na operacje „Modernizacji gospodarstw rolnych”

W dniu 29 lutego 2016 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabory wniosków na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla obszarów wsparcia: • rozwój produkcji prosiąt (obszar A), • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) , • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C), • związanego […]

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE 2016 – SZKOLENIE

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Zespół Doradztwa Rolniczego we Włodawie oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   Zaprasza na SZKOLENIE z zakresu   DOPŁATY BEZPOŚREDNIE 2016 ROLNICTWO EKOLOGICZNE   Szkolenie odbędzie się 9 marca 2016 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Starym Brusie (fot. picabay.com) Drukuj

Panele fotowoltaiczne – ankieta

Urząd Gminy Stary Brus informuje mieszkańców gminy, że prowadzone jest rozeznanie dotyczące udziału mieszkańców w projekcie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Ankietę i deklarację dotyczącą udziału w projekcie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stary Brus pokój nr 9 lub u sołtysa oraz ze strony internetowej […]

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Zespół Doradztwa Rolniczego we Włodawie Zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIE z zakresu PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO 2014-2020 Szkolenie odbędzie się 17 lutego 2016 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Starym Brusie Drukuj