ARiMR: Upływa termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie!

Przypominamy o upływającym w dniu 15 maja terminie składania wniosków o płatności obszarowe, jednocześnie informujemy, że TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NIE ZOSTANIE PRZEDŁUŻONY. Do Biura Powiatowego we Włodawie na dzień dzisiejszy wpłynęło tylko ok. 60%  wniosków, z przewidywanej liczby wniosków która powinna zostać złożona w naszym biurze. Termin upływa za 4 dni i obawiamy czy wszyscy… Czytaj dalej… ARiMR: Upływa termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie!

OPS: Wydawanie żywności od poniedziałku

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające… Czytaj dalej… OPS: Wydawanie żywności od poniedziałku

Zapraszamy do udziału w szkoleniu: koparko-ładowarka

Spółdzielnia Socjalna SIMPULS zapraszaja do udziału w projekcie „Nowa praca – nowe możliwości” Dajemy możliwość zdobycia pożądanych na rynku kwalifikacji Szkolenie: operator koparko – ładowarki III klasy – 176 godz.) doświadczenia zawodowego na płatnym 5-miesięcznym stażu (z możliwością zatrudnienia). Gwarantujemy: Bezpłatne szkolenie: Operator koparko-ładowarki stypendium szkoleniowe stypendium stażowe zwrot kosztów dojazdu bezpłatne materiały szkoleniowe, catering.… Czytaj dalej… Zapraszamy do udziału w szkoleniu: koparko-ładowarka

Rekrutacja do projektu „Zatrudnij się sam!”

Firma CONSULTOR Sp. z o.o. w dniach 30.01.2017 – 17.02.2017r. planuje rekrutacje do projektu „Zatrudnij się sam!”. Projekt prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Podziałania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. W ramach naboru wniosków przyznawane będą dotacje na uruchomienie  i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Z bezzwrotnej dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej… Czytaj dalej… Rekrutacja do projektu „Zatrudnij się sam!”

NOWE KWALIFIKACJE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA

Zapraszamy osoby od 30 do 64 roku życia do wzięcia udziału w projekcie. W ramach projektu oferujemy udział w doradztwach, szkoleniach i 3 miesięczny płatny staż! Udział w projekcie jest bezpłatny! Projekt skierowany również do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Oferujemy wsparcie: doradztwo indywidualne i grupowe job coaching szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych TIK z… Czytaj dalej… NOWE KWALIFIKACJE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA

WOLNE MIEJSCA na BEZPŁATNE szkolenia w ramach projektu „Szkolenie + staż = praca”

WOLNE MIEJSCA na BEZPŁATNE szkolenia: Cukiernik, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ramach projektu „Szkolenie + staż = praca”   Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku 30 lat i więcej zamieszkująca na terenie powiatu włodawskiego spełniająca jeden z poniższych warunków: bezrobotna (I lub II profil pomocy), w tym długotrwale bezrobotna, rolnik i członkowie… Czytaj dalej… WOLNE MIEJSCA na BEZPŁATNE szkolenia w ramach projektu „Szkolenie + staż = praca”

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU

Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z podstaw obsługi komputera i Internetu. Szkolenie ma za zadanie przełamać lęki i obawy związane z korzystaniem z komputera i z Internetu oraz zachęcić uczestników do wykorzystywania tych narzędzi w życiu codziennym – w pracy, w domu. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby spełniające następujące warunki: •… Czytaj dalej… BEZPŁATNE SZKOLENIA Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU

Nabór wniosków na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” ogłasza nabór wniosków od 02.11.2016 r. – 15.11.2016 r. w ramach przedsięwzięć: Tworzenie nowych przedsiębiorstw (limit środków 1 760 000,00 zł) Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw (limit środków 1 000 000,00 zł) Rozwijanie przedsiębiorczości związanej z turystyką (limit środków 560 000,00 zł) Treść ogłoszenia i dokumenty aplikacyjne są udostępnione na stronie internetowej LGD „Poleska… Czytaj dalej… Nabór wniosków na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

Dotacje w dziedzinie przetwórstwa produktów rolnych.

Rolniku, jeżeli chcesz rozpoczać działalność w dziedzinie przetwórstwa to od 29.09 do 28.10.2016 roku ARiMR prowadzi nabór wniosków na małe przetwórstwo, czyli wsparcie inwestycji w przetwarzanie i obrót produktów rolnych. Maksymalny poziom dotacji to 300 tys. zł. Umów się na indywidualne spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dotacji. kontakt telefoniczny: 507 054 746 kontakt e-mail:… Czytaj dalej… Dotacje w dziedzinie przetwórstwa produktów rolnych.