Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Gminnej Spółki Wodnej w Starym Brusie

OGŁOSZENIE          Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Starym Brusie zawiadamia, że w dniu 10.04.2018 r. o godz. 1000 w pierwszym terminie i o godzinie 1030 w drugim terminie w lokalu Urzędu Gminy w Starym Brusie odbędzie się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Gminnej Spółki Wodnej w Starym Brusie.   Proponowany porządek obrad Otwarcie Wybór Przewodniczącego obrad… Czytaj dalej… Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Gminnej Spółki Wodnej w Starym Brusie