Harmonogram wyznaczania drzew do wycięcia: kwiecień – maj

HARMONOGRAM

wyznaczania drzew do wycięcia, legalizacji pochodzenia drewna i ustalania zadań dla właścicieli lasów położonych na terenie gminy Stary Brus

przez leśniczego Michała Klepackiego tel. 667 224 395

Lp

Kwiecień 2017 r.

Miejscowość, (wieś, kolonia)

Maj 2017 r.

Zbiórka Dzień Godzina Godzina Dzień Zbiórka

teren    gminy    Stary Brus

1 Sołtys 20 11°°

13°°

Dominiczyn, Lubowierz 11°°

13°°

22 wg zgłoszeń

telef. do godz. 9°°

2 k. sklepu 20 14°° Kołacze, Mietiułka 14°° 22
3 Zgł.tel 12 8°° Laski Bruskie. 8°° 15
4 k. Ksoka 24 12°° Wołoskowola 12°° 24
5 k. Ksoka 24 12°° Nowiny, Wielki Łan 12°° 24
6 Urząd Gm. 27 8°° Nowy Brus 8°° 29
7 Urząd Gm. 27 8°° Stary Brus 8°° 29
8 k/szkoły 27 12°° Hola 12°° 29
9 sołtys 28 11°° Marianka 11°° 30
10 sołtys 28 10°° Skorodnica 10°° 30
11 sołtys 28 11°° Kamień 11°° 31
12 k/sklepu 21 12°° Zamołodycze 12°° 31

teren    gminy Wyryki

1 wg zgł. tel. 28 12°° Suchawa 12°° 31 wg zgłoszeń telef.

do godz. 9°°

 

 

Leśniczy cechuje drewno z uregulowanym stanem własności lasu. Przy współwłasności należy uzyskać pisemne} zgodę wszystkich współwłaścicieli. W przypadku udziału Skarbu Państwa, należy uzyskać pisemne} zgodę właściwego nadleśnictwa.

Post Author: admin