Dofinansowanie dla GBP w Starym Brusie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Brusie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017” otrzymała dofinansowanie do zakupu komputerów, oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych na łączną kwotę 29 721,05 zł z czego dofinansowanie ze środków Instytutu Książki wynosi: 25 262,89 zł. Natomiast 4 458,16 zł jest kwotą wkładu własnego. Program został stworzony z myślą o rozwoju bibliotek publicznych. Chodzi przede […]

Panele fotowoltaiczne – ankieta

Urząd Gminy Stary Brus informuje mieszkańców gminy, że prowadzone jest rozeznanie dotyczące udziału mieszkańców w projekcie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Ankietę i deklarację dotyczącą udziału w projekcie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stary Brus pokój nr 9 lub u sołtysa oraz ze strony internetowej […]