Usuwanie wyrobów zawierających azbest – informacja

Gmina Stary Brus informuje, że realizacja zadania pn. ” Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 154/2017/D/OZ z dnia 24.05.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków… Czytaj dalej… Usuwanie wyrobów zawierających azbest – informacja

Dofinansowanie dla GBP w Starym Brusie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Brusie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017” otrzymała dofinansowanie do zakupu komputerów, oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych na łączną kwotę 29 721,05 zł z czego dofinansowanie ze środków Instytutu Książki wynosi: 25 262,89 zł. Natomiast 4 458,16 zł jest kwotą wkładu własnego. Program został stworzony z myślą o rozwoju bibliotek publicznych. Chodzi przede… Czytaj dalej… Dofinansowanie dla GBP w Starym Brusie.

Panele fotowoltaiczne – ankieta

Urząd Gminy Stary Brus informuje mieszkańców gminy, że prowadzone jest rozeznanie dotyczące udziału mieszkańców w projekcie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Ankietę i deklarację dotyczącą udziału w projekcie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stary Brus pokój nr 9 lub u sołtysa oraz ze strony internetowej… Czytaj dalej… Panele fotowoltaiczne – ankieta