bread-1281053_1280

OPS: Kolejna pomoc żywnościowa dla potrzebujących.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria […]

bread-1281053_1280

OPS: Wydawanie żywności od poniedziałku

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające […]

IMG_5538

Wybory Gminnego Zarządu OSP

21 czerwca odbyły się wybory władz do Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Stary Brus. W głosowaniu wzięli udział strażacy ochotnicy z oddziałów OSP Stary Brus, OSP Wołoskowola oraz OSP Hola. Wynikiem głosowań Prezesem Zarządu Gminnego OSP został Wójt Gminy Pan Paweł Kołtun, natomiast Komendantem Gminnym Pan Artur Kołodziej.   …poniżej fotorelacja […]

56bc2d1a8a301

Pomoc żywnościowa – wydawanie żywności

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria zakwalifikowania do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza […]