„Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2017″ – Zaproszenie do złożenia ofert

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na zadanie pn.: „Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2017″ Zapraszam do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Stary Brus. I. Zamawiający Gmina Stary Brus Stary Brus 47a, 22-244 Stary Brus NIP 5651468089 Teł. 82 571 01… Czytaj dalej… „Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2017″ – Zaproszenie do złożenia ofert

OGŁOSZENIE o przetargu na dzierżawę i najem nieruchomości

Lp. Nr działki Pow w. m2 Nr księgi wieczystej Położenie obręb Rodzaj zbycia Dzierżawa i najem Cel umowy Okres umowy Wysokoś czynszu dzierżaw Wysokość czynszu najmu 1. 820 1354 LU1 W/00022607/5 Dominiczyn Przetarg Uprawy rolne Do 3 lat 31,10 zł 2. 855 2541 LU 1 W/00022535/9 Dominiczyn Przetarg Uprawy rolne Do 3 lat 58,50zł 4… Czytaj dalej… OGŁOSZENIE o przetargu na dzierżawę i najem nieruchomości

Przetarg na sprzedaż działek gminnych

Wójt Gminy Stary Brus ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Brus położonych w obrębie Stary Brus. Nieruchomości wolne są od obciążeń. Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2016r o godz. 11°° w świetlicy Urzędu Gminy Stary Brus. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ceny sprzedaży winno być wnoszone… Czytaj dalej… Przetarg na sprzedaż działek gminnych