Badania terenowe studentów UMCS

Dnia 30 maja br. (wtorek) w godz. 9.00-16.00 studenci geografii na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie będą prowadzili badania terenowe we wsiach: Kamień, Marianka, Nowiny, Skorodnica i Laski Bruskie. Prace te mają wyłącznie charakter dydaktyczno-szkoleniowy. Badania ankietowe, wywiady i obserwacje mają za zadanie wypracowanie warsztatu do prac… Czytaj dalej… Badania terenowe studentów UMCS