Świadczenie wychowawcze – Rodzina 500 plus

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Brusie informuje, że na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Stary Brus jednostką wyznaczoną do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego został tutejszy Ośrodek. Wnioski można składać w formie papierowej od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Brusie w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00… Czytaj dalej… Świadczenie wychowawcze – Rodzina 500 plus