Zakup wozu asenizacyjnego – zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY o wartości nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) określonego w art. 4 pkt.8. Nazwa zadania: Zakup wozu asenizacyjnego. W związku z planowanym zakupem zapraszam do złożenia oferty. Wóz asenizacyjny powinien spełniać następujące parametry techniczne: stan… Czytaj dalej… Zakup wozu asenizacyjnego – zaproszenie do składania ofert