Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stary Brus ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie : kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury oraz wspieranie i  upowszechnianie kultury fizycznej Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003… Czytaj dalej… Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku