WOLNE MIEJSCA na BEZPŁATNE szkolenia w ramach projektu „Szkolenie + staż = praca”

felfs

WOLNE MIEJSCA na BEZPŁATNE szkolenia:

Cukiernik, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

w ramach projektu „Szkolenie + staż = praca”

 

Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku 30 lat i więcej zamieszkująca na terenie powiatu włodawskiego spełniająca jeden z poniższych warunków:

 1. bezrobotna (I lub II profil pomocy), w tym długotrwale bezrobotna, rolnik i członkowie ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa,
 2. bierna zawodowo, niepełnosprawna.

 

Priorytetowo będą przyjmowane osoby bierne zawodowo oraz rolnicy i członkowie rodzin zarejestrowane jako osoby bezrobotne.

 

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Indywidualne Plany Działania (IPD)
 2. Szkolenia:
 • Cukiernik z egzaminem czeladniczym – 10 osób – termin realizacji 01.2017 – 02.2017
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem czeladniczym – 10 osób – termin realizacji 03.2017 – 04.2017

Stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 zł/brutto za każdą godzinę szkolenia.

 1. Poradnictwo zawodowe (16h)
 2. Pośrednictwo pracy ( 10h)
 3. Staż zawodowy zgodny z kierunkiem szkolenia – 6 miesięcy (płatny 1.925,40 brutto/miesiąc)

 

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Ubezpieczenie NNW,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Odzież ochronną,
 • Wyżywienie podczas szkoleń,
 • Zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia oraz odbywania stażu,
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną.

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy w BIURZE PROJEKTU

Włodawa, ul. 11 listopada 3, I piętro

tel. 82 57 22 916

e-mail: wlodawa@lfr.lublin.pl

Post Author: admin