Zasady segregacji odpadów

Segregacja polega na oddzielnym gromadzeniu poszczególnych rodzajów / frakcji odpadów, aby móc je ponownie wykorzystać. Dzięki segregacji niepotrzebne nam przedmioty nie trafiają na składowisko czyli nie zaśmiecają otaczającego nas środowiska. Aby pomóc ziemi i przede wszystkim sobie wystarczą chęci i stosowanie się do poniższych zasad.

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie na terenach swoich działań prowadzi dwufrakcyjną zbiórkę odpadów komunalnych z podziałem na frakcję suchą i frakcję mokrą.

FRAKCJA SUCHA
(odpady nieorganiczne)

To odpady komunalne suche pozbawione frakcji organicznej zbierane do specjalnych pojemników i worków na frakcję suchą; frakcja sucha podlega dalszej selekcji w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów we Włodawie:

 • Szkło
  • Butelki po sokach i napojach
  • Opakowania po kosmetykach np.: flakoniki po perfumach, słoiczki po kremach
  • Słoiki po przetworach
  • Szkło gospodarcze np: szklanki
  • Szkło ozdobne

Zdejmij nakrętki, kapsle, korki i opróżnij wyrzucane przedmioty (nie musisz ich dokładnie myć), staraj się nie stłuc wyrzucanego szkła.

 • Metale
  • Opakowania stalowe i aluminiowe np.: puszki po napojach i konserwach
  • Folia aluminiowa
  • Inne elementy metalowe (z wyłączeniem części samochodowych)
 • Tworzywa sztuczne
  • Plastikowe butelki po napojach
  • Puste plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości np.: opakowania po środkach piorących, szamponach
  • Opakowania po żywności np.: kubki i butelki po produktach mlecznych, kubki po śmietanach i jogurtach, plastikowe opakowania po owocach, woreczki, reklamówki
  • Opakowania wielomateriałowe np.: kartony po sokach, mleku, mrożonkach, przyprawach
  • Zużyte meble ogrodowe

Opakowania metalowe i z tworzyw sztucznych zajmują dużo miejsca w pojemniku. Aby zaoszczędzić na objętości zachęcamy do zgniatania opakowań. Jest to ważna informacja szczególnie dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, gdzie płatność naliczana jest na podstawie zadeklarowanej objętości wywozu odpadów.

 • Tkaniny i tekstylia
  • Ubrania i tkaniny
  • Ręczniki, ścierki kuchenne
  • Obuwie
 • Papier i tektura
  • Gazety
  • Książki
  • Katalogi, ulotki
  • Kartony, pudełka
  • Torby papierowe
  • Zeszyty
  • Ścinki papierowe

Staraj się oddzielić od makulatury części które zrobione są z innych tworzyw. Złóż pudełka i kartony w taki sposób, aby zajmowały jak najmniej miejsca.

FRAKCJA MOKRA
(odpady organiczne)

Odpady mokre czyli odpady organiczne, to odpady ulegające biodegradacji, czyli takie, z których można wyprodukować kompost. Można je gromadzić w przydomowych kompostownikach.

 • Organiczne odpady kuchenne
  • Obierki, skorupki z jajek
  • Resztki żywności
  • Fusy z kawy i herbaty
 • Odpady z bytowania zwierząt domowych
  • Żwirek z kociej kuwety
  • Trociny z klatek
 • Zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne
 • Pieluchy jednorazowe
 • Odpady zielone (w osobnym pojemniku lub worku)
  • Trawa
  • Liście
  • Zwiędłe rośliny
  • Owoce
 • Popioły z pieców i kominów (w osobnym pojemniku lub worku)

Post Author: admin