„LUBELSCY FACHOWCY” – zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie

„LUBELSCY FACHOWCY” – zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie

22 lutego 2018 Off By admin

J&P MORITZ CONSULTING GROUP Jacek Poproch w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Lokalnych
zapraszają do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie pn. „LUBELSCY FACHOWCY”

 1. Osoby w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące teren województwa lubelskiego:
  bezrobotne (zarejestrowane i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy) oraz bierne zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, należące co najmniej do jednej z grup:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach;

2. rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani w PUP/MUP, należący do co najmniej jednej z wyżej wymienionych grup prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa.

Indywidualne doradztwo zawodowe (w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania) – 5 godzin
Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy – 5 godzin

 • BEZPŁATNE SZKOLENIA DO WYBORU :
 • SZKOLENIE INSTALATOR SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
 • KURS PROGRAMOWANIE SERWISÓW WWW, APLIKACJI WEB, MOBILNYCH
 • KURS SPAWANIE TIG
 • SZKOLENIE HR W ŚRODOWISKU ERP + ECDL
 • 3 MIESIĘCZNE PŁATNE STAŻ ZAWODOWE w wysokości 1850 zł/miesiąc

40 godzin (16 godz. zajęcia teoretyczne, 24 godz. zajęcia praktyczne)
120 godzin (programowanie serwisów WWW – 40 godz., programowanie aplikacji WEB – 40 godz, programowanie aplikacji mobilnych – 40 godz.)
120 godzin (20 godz. zajęcia teoretyczne, 100 godz. zajęcia praktyczne)
200 godzin (HR w środowisku ERP -160 godz., ECDL BASE – 40 godz.)

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe (6,64 zł/h)
 • stypendium stażowe 1850 zł/miesiąc
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi (dla maksymalnie 5 % Uczestników Projektu)
 • szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym wraz z uzyskaniem dokumentu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji zawodowych
 • profesjonalną kadrę wykładowców
 • wyżywienie podczas szkoleń
 • materiały dydaktyczne
 • badania lekarskie
 • dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe

Informacje i zapisy:
Biuro Projektu „Lubelscy Fachowcy”
20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 38, IV piętro, pok. 419
tel. 881 710 468
e-mail: lubelscy.fachowcy@jpmcg.pl