PROJEKTY

Informacje dla uczestników projektu:

!!!WAŻNE!!!

Prosimy wszystkich uczestników projektu ,,Nowoczesne zarządzanie gospodarką niskoemisyjną poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Stary Brus” o wypełnienie i niezwłoczne dostarczenie dokumentu lub przesłanie skanu deklaracji do Urzędu Gminy.

Adres e-mail do wysyłki skanu dokumentu: projekty@starybrus.pl