Gmina Stary Brus

Gmina Stary Brus położona jest na obszarze Polesia Zachodniego i obejmuje fragment północnej części pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego Centrum administracyjne gminy znajduje się w miejscowości Stary Brus, oddalonej od Lublina o 71 km i 21 km od Włodawy. Przez teren gminy przebiega droga krajowa łącząca powyższe miejscowości. Gmina Stary Brus znajduje się w granicach województwa lubelskiego, powiatu włodawskiego i sąsiaduje z gminami: Sosnowica, Urszulin, Dębowa Kłoda, Wyryki i Hańsk. Na terenie gminy znajduje się 15 sołectw i 19 miejscowości, w których przeważa zabudowa zagrodowa. Gmina posiada rolniczy charakter oraz bardzo wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. Powierzchnia gminy wynosi  133,4 km2. Blisko połowę tego obszaru zajmują użytki rolne, a 41,8% jej porastają lasy i zadrzewienia.

Część środkowo-wschodnia gminy leży w tzw. Grabie Włodawskim, będącym asymetrycznym i lekko falistym wzniesieniem o charakterze równiny peryglacjalnej. Północny fragment gminy obejmuje podmokłą równinę należącą do  Zaklęsłości Sosnowickiej, a południowo-zachodnia część, z fragmentem doliny Włodawki i Krowim Bagnem, należy do równiny Łęczyńsko-Włodawskiej. Teren gminy znajduje się w zasięgu oddziaływania systemu Kanału Wieprz-Krzna i prawie w całości położony jest w zlewni Bugu.

mapa