Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

Wójt Gminy Stary Brus informuje, iż Gmina Stary Brus przystąpiła do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w przedmiocie wsparcia realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze przez samorządy gminne.

Na dzień 31.09.2023 r.:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 51
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 40
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 14
 • Kwota wypłaconych dotacji: 639 891,67 zł.  

Na dzień 31.09.2023 r.:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 49
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 39
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 13
 • Kwota wypłaconych dotacji: 621 232,44 zł.  

Na dzień 31.06.2023 r.:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 46
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 36
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 10
 • Kwota wypłaconych dotacji: 484 162,07 zł.  

Na dzień 31.03.2023 r.:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 39
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 32
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 8
 • Kwota wypłaconych dotacji: 355 264,32 zł.  

Na dzień 30.12.2022 r.:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 36
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 30
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 8
 • Kwota wypłaconych dotacji: 309 312,32 zł.  

Na dzień 30.09.2022 r.:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 33.
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 28.
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 7.
 • Kwota wypłaconych dotacji: 283 371,59 zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem pracownik Urzędu Gminy Stary Brus świadczy na rzecz wnioskodawców, będących mieszkańcami Gminy, pomoc doradczą przy wypełnieniu wniosku.

Pomoc pracownika obejmuje:

1. wsparcie przy rejestracji na Portalu Beneficjenta, wypełnieniu i wysłaniu wniosku w formie elektronicznej,

2. zapoznanie z zasadami Programu Czyste Powietrze i dokumentami z nimi związanymi,

3. wsparcie przy skompletowaniu wniosku o dofinansowanie (wskazanie, kto, gdzie podpisuje wniosek, wskazanie wymaganych do wypełnienia pól i niezbędnych załączników),

4. wsparcie przy wprowadzaniu danych z posiadanego audytu energetycznego / uproszczonej analizy energetycznej,

5. wsparcie przy wyliczaniu części dochodowej,

6. weryfikacja samodzielnie sporządzonego i przedłożonego w Urzędzie Gminy wniosku pod kątem kompletności i spełnienia wymagań formalnych, weryfikacja poprawności rachunkowej, prawidłowości dołączonych dokumentów,

7. wsparcie doradcze w wypełnianiu wniosku o płatność.

Jednocześnie informujemy, że Gmina dokonuje oceny wniosku o dofinansowanie, mającej na celu jedynie usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – nie decyduje natomiast o przyznaniu dofinansowania.

To WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Informacje o Programie i korzyściach z udziału -> www.czystepowietrze.gov.pl