Budowa nowoczesnej i rekreacyjnej infrastruktury – Altana „Grzybek” w gminie Stary Brus w miejscowości Wołoskowola

Budowa nowoczesnej i rekreacyjnej infrastruktury – Altana „Grzybek” w gminie Stary Brus w miejscowości Wołoskowola

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa nowoczesnej i rekreacyjnej infrastruktury – Altana Grzybek w gminie Stary Brus w miejscowości Wołoskowola”.

Zadanie jest finansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie i wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Obiekt do 35m2 ma być wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej drewnianej, przykryty dachem wielospadowym, drewnianym o poszyciu gontu papowego na pełnym deskowaniu lub desek na zakład.

W dniu 02.06.2023 r. odbył się odbiór robót budowlanych pn. „Budowa rekreacyjnej infrastruktury nowoczesnej – Altana „Grzybek” w Gminie Stary Brus w miejscowości Wołoskowola”, zleconych na podstawie umowy z wykonawcą Zakład Remontowo – Budowlany Bogusław Kotek z Pokrówki.

Altana „Grzybek” na bazie wielokąta wykonana jest w większości z drewna modrzewiowego i ma ponad 30 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Podłoże, aby było stabilne zostało ułożone z kostki brukowej.

Całość inwestycji wyniosła 42 000,00 zł, natomiast ponad 60% kwoty jest pokryte w ramach dotacji z PROW.