Budowa drogi gminnej nr 104343L Lubowierz – Dominiczyn o długości ~950 m od drogi powiatowej nr 1627L wraz z oświetleniem tych miejscowości

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiotem inwestycji jest pierwszy etap budowy drogi gminnej nr 104343 L relacji Lubowierz – Dominiczyn (dz. nr 345, 334) o długości ~950 m od drogi powiatowej nr 1627L wraz z oświetleniem tych miejscowości przy drogach gminnych. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego poszerzonej do 5m z poboczami i zjazdami do posesji. Pozostałe prace m.in. budowa kanału technologicznego i przebudowa drogi powiatowej zostaną wykonane w drugim etapie prac.

Zakres prac obejmuje:

  • budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego poszerzonej do 5,00 m,
  • budowę poboczy utwardzonych o szerokości 0,75 m,
  • przebudowę istniejących zjazdów o nawierzchni kruszywowej,
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wprowadzenie zmiany w oznakowaniu pionowym i poziomym na odcinku budowanej drogi,
  • montaż 60 słupów oświetleniowych solarno – wiatrowych wraz z automatyką oraz oprawami w lokalizacjach położonych na terenie gminy Stary Brus.

Wykonawcami inwestycji są Pref-Bet Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Spółka z o.o. z siedzibą: Pawłów oraz RMS Polska sp. z o.o. z siedzibą: Ropczyce.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: kwiecień 2024.

Wartość całego zadania wynosi: 2 203 469,04 zł.

Poziom dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych: 1 900 000,00 zł.