Biuletyn informacyjny

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Stary Brus!

Biuletyn Informacyjny Gminy Stary Brus to przedstawienie w przybliżeniu większych i ważniejszych zadań i inwestycji wykonanych przez gminę.

Gmina to nie tylko obszar na mapie. To przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą i wspierają.

Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy aktywnie włączają się w działania naszego lokalnego samorządu. 

Podobnie jak w przypadku naszych budżetów domowych, budżet Gminy jest ograniczony. Chciałbym bardzo, aby wszystkie zgłaszane do Urzędu Gminy problemy i pomysły były realizowane jak najszybciej. Jednak w pierwszej kolejności zobligowani jesteśmy do realizacji tych niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania naszej gminy.

Cieszę się jednak, że pomimo coraz większej ilości zadań zlecanych przez państwo na samorządy, udaje nam się przeprowadzać coraz więcej działań inwestycyjnych wpływających  rozwój gospodarczy gminy.

Zapraszam Państwa do lektury

Wójt Gminy Stary Brus Paweł Kołtun

Biuletyn Informacyjny – do pobrania