Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Stary Brus celem zwiększenia jej efektywności

Dziewiąta edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę.

W tej edycji programu każda gmina i związek międzygminny mogły złożyć jeden wniosek o wsparcie na modernizację infrastruktury oświetleniowej. Dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości inwestycji, wkład własny samorządu to 20 proc.

Nabór wniosków rozpoczął się 28 sierpnia 2023 r. i trwał do 18 września 2023 r.

W dziewiątym naborze wniosków o dofinansowanie każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Inwestycja w Gminie Stary Brus dotyczy modernizacji istniejącego oświetlenia na terenie gminy polegającej na wymianie opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na nowe oprawy z możliwością zdalnego sterowania oraz posiadające łącznie certyfikaty ENEC, ENEC+, ZD4i. Modernizacja obejmuje oprawy będące własnością gminy oraz OSD.

Wartość inwestycji: 252.700,00 PLN

Poziom dofinansowania: 202.160,00 PLN