Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Łan

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel projektu: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Stary Brus poprzez utworzenie placu zabaw w miejscowości Wielki Łan. Efekty operacji: Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Łan.

Tuż przed długim weekendem majowym 2021 r. firma SIMBA S.C., która wygrała postępowanie na wyłonienie wykonawcy, wykonała w miejscowości Wielki Łan plac zabaw. Składa się on z 9 elementów m. in. zestawu zabawowego, karuzeli, huśtawek, bujaków, linarium. Dodatkowo została zamontowana ławka i kosz na śmieci.

Koszt projektu wynosi 39 150,00 zł.