Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Łan

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel projektu: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Stary Brus poprzez utworzenie placu zabaw w miejscowości Wielki Łan. Planowane efekty operacji: Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Łan