Rozbudowa istniejącej stacji ujęcia wody i budowa sieci wodociągowej „SPINKA”

Gmina Stary Brus realizuje projekt pn. „Rozbudowa istniejącej stacji ujęcia wody w Starym Brusie, budowa sieci wodociągowej „SPINKA” w miejscowościach: Stary Brus, Nowy Brus, Kołacze, Dominiczyn, Lubowierz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałania 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Stary Brus poprzez rozbudowę stacji ujęcia wody w miejscowości Stary Brus oraz budowę sieci wodociągowej „SPINKA” w miejscowościach: Stary Brus, Nowy Brus, Kołacze, Dominiczyn, Lubowierz.

W sierpniu zakończył się pierwszy etap realizacji projektu. Wykonawca wybrany w przetargu w 2021 roku zrealizował następujący zakres prac na Stacji Ujęcia Wody w Starym Brusie :

  • rozbudowę budynku technicznego
  • budowę zbiornika retencyjnego o pojemności do 200 m3
  • montaż urządzeń technologicznych (pompownia II stopnia, filtr z separatorem, wymiana rurociągów wewnętrznych i zewnętrznych, agregat prądotwórczy)
  • zagospodarowanie terenu (drogi dojazdowe, ogrodzenie).

Koszty inwestycyjne I etapu: 1 481 283,46 zł brutto.

Kolejnym etapem realizacji projektu jest budowa tzw. „SPINKI” w miejscowościach: Stary Brus, Nowy Brus, Kołacze, Dominiczyn, Lubowierz.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2023 r.

Wartość całości projektu: 3 114 066,00 zł.

Wartość dofinansowania z PROW: 1 580 823,72 zł.