Rozbudowa istniejącej stacji ujęcia wody i budowa sieci wodociągowej „SPINKA”

22C-6 Q76

Gmina Stary Brus realizuje projekt pn. „Rozbudowa istniejącej stacji ujęcia wody w Starym Brusie, budowa sieci wodociągowej „SPINKA” w miejscowościach: Stary Brus, Nowy Brus, Kołacze, Dominiczyn, Lubowierz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałania 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Stary Brus poprzez rozbudowę stacji ujęcia wody w miejscowości Stary Brus oraz budowę sieci wodociągowej „SPINKA” w miejscowościach: Stary Brus, Nowy Brus, Kołacze, Dominiczyn, Lubowierz.

W sierpniu zakończył się pierwszy etap realizacji projektu. Wykonawca wybrany w przetargu w 2021 roku zrealizował następujący zakres prac na Stacji Ujęcia Wody w Starym Brusie :

  • rozbudowę budynku technicznego
  • budowę zbiornika retencyjnego o pojemności do 200 m3
  • montaż urządzeń technologicznych (pompownia II stopnia, filtr z separatorem, wymiana rurociągów wewnętrznych i zewnętrznych, agregat prądotwórczy)
  • zagospodarowanie terenu (drogi dojazdowe, ogrodzenie).

Koszty inwestycyjne I etapu: 1 481 283,46 zł brutto.

Kolejnym etapem realizacji projektu była budowa tzw. „SPINKI” w miejscowościach: Stary Brus, Nowy Brus, Kołacze, Dominiczyn, Lubowierz. Etap ten został zakończony 31.08.2023 roku, dzięki czemu przed zakończeniem wakacji mieszkańcy tych miejscowości mogli się już cieszyć lepszą jakością wody. Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej wybudował ponad 4,2 km wodociągu.

Wartość całości projektu: 3 225 430,00 zł brutto

Wartość dofinansowania z PROW: 1 658 770,00 zł.