Kontakt

INFORMACJA! Numer kontaktowy (82) 571 01 26 jest numerem tylko i wyłącznie fax. W celu kontaktu z Urzędem prosimy wybrać nr (82) 571 01 25.

Stary Brus – Gmina wiejska

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek – 7.30 – 15.30
Wtorek – 7.30 – 15.30
Środa – 7.30 – 15.30
Czwartek – 7.30 – 15.30
Piątek – 7.30 – 15.30

Adres:
Stary Brus 47a
22-244 Stary Brus
Województwo: lubelskie
Powiat:  włodawski

NIP: 565-11-90-926
REGON: 000545834

Nazwa Banku: BS Cyców o/Urszulin Filia w Starym Brusie
Numer konta bankowego:  42 8191 1026 2001 0000 0909 0001

Lista kontaktów  telefonicznych
odpowiadających rodzajom załatwianych spraw

Nr. Wew. Stanowisko Nr telefonu E-mail
20 Wójt Gminy Stary Brus 82 571 01 25 wojt@starybrus.pl
12 Sekretarz Urzędu Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy 82 571 02 86 sekretarz@starybrus.pl
18 Skarbnik Urzędu 82 571 03 56 skarbnik@starybrus.pl
18 Stanowisko ds. księgowości 82 571 03 56 ksiegowosc@starybrus.pl
18 Inspektor ds. księgowości 82 571 03 56 j.boruczenko@starybrus.pl
16 Urząd Stanu Cywilnego 82 571 03 53 usc@starybrus.pl
13 Stanowisko ds. obsługi kasy 82 571 03 33 j.wojtal@starybrus.pl
15 Stanowisko pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej, spraw organizacyjnych urzędu oraz archiwum zakładowego, czyste powietrze 82 571 01 25
Fax 82 571 01 26
gmina@starybrus.pl
czystepowietrze@starybrus.pl
17 Stanowisko ds. podatków 82 571 03 55 podatki@starybrus.pl
17 Inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i obsługi informatycznej 82 571 03 55 informatyk@starybrus.pl
projekty@starybrus.pl
promocja@starybrus.pl
19 Stanowisko ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 82 571 03 60 geodezja@starybrus.pl
21 Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i budownictwa 82 571 03 70 s.pakula@starybrus.pl
21 Stanowisko ds. oświaty i obrony cywilnej 82 571 03 70 oswiata@starybrus.pl
23 Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
82 545 97 21 ops@starybrus.pl
22 Inspektor Ośrodek Pomocy Społecznej 82 571 01 02 sr@starybrus.pl
22 Pracownik socjalny Ośrodek Pomocy Społecznej 82 571 01 02 a.mutwicka@starybrus.pl