Kontakt

INFORMACJA! Numer kontaktowy (82) 571 01 26 jest numerem tylko i wyłącznie fax. W celu kontaktu z Urzędem prosimy wybrać nr (82) 571 01 25.

Stary Brus – Gmina wiejska

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek – 7.30 – 15.30
Wtorek – 7.30 – 15.30
Środa – 7.30 – 15.30
Czwartek – 7.30 – 15.30
Piątek – 7.30 – 15.30

Adres:
Stary Brus 47a
22-244 Stary Brus
Województwo: lubelskie
Powiat:  włodawski

NIP: 565-11-90-926
REGON: 000545834

Nazwa Banku: BS Cyców o/Urszulin Filia w Starym Brusie
Numer konta bankowego:  42 8191 1026 2001 0000 0909 0001

Lista kontaktów  telefonicznych
odpowiadających rodzajom załatwianych spraw

Stanowisko Nr telefonu E-mail Nr wewnętrzny
Sekretariat Urzędu Gminy
Program Czyste Powietrze
tel. 82 571 01 25
fax 82 571 01 26
gmina@starybrus.pl
czystepowietrze@starybrus.pl
15
Wójt Gminy Stary Brus 82 571 01 25 wojt@starybrus.pl 20
Sekretarz Urzędu
82 571 02 86 sekretarz@starybrus.pl
12
Skarbnik Urzędu 82 571 03 56 skarbnik@starybrus.pl 18
Urząd Stanu Cywilnego 82 571 03 53 usc@starybrus.pl 16
Stanowisko ds. podatków 82 571 03 55 podatki@starybrus.pl 17
Stanowisko ds. informatyki, inwestycji i promocji 82 571 03 55 informatyk@starybrus.pl
projekty@starybrus.pl
promocja@starybrus.pl
17
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 82 571 03 60 geodezja@starybrus.pl 19
Stanowisko ds. oświaty 82 571 03 35 oswiata@starybrus.pl 14
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i budownictwa 82 571 03 70 21
Kasa, stanowisko ds. akcyzy 82 571 03 33 kasa@starybrus.pl 13