Modernizacja i termomodernizacja stacji ujęcia wody w Wołoskowoli w gminie Stary Brus dz. nr. 467/5 gm. Stary Brus obręb Wołoskowola

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w formule zaprojektuj i wybuduj.

Celem zadania jest rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wołoskowola, gm. Stary Brus  powiat włodawski, województwo lubelskie, poprzez:

Roboty budowalne

 • wymiana  stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymiana obróbki blacharskiej,
 • wymiana i utylizacja pokrycia dachowego,
 • wykonanie wentylacji grawitacyjnej,
 • naprawa tynków,
 • ułożenie terakoty na posadzce,
 • ułożenie glazury na ścianach do wysokości 2.2 m,
 • pomalowanie pomieszczeń,
 • wykonanie elewacji wraz z dociepleniem,
 • wykonanie napraw komory studni,
 • wykonanie poletka do płukania i składowania złoża z odżelaziaczy,
 • wykonanie nowego ogrodzenia, furtki i bramy wjazdowej.

Roboty sanitarne

 • Zmiana technologii ujmowania wody.
 • Nowy układ: Woda z ujęcia po odżelaźnieniu będzie magazynowana w zbiorniku o pojemności 2x 50m3, a następnie pompami II stopnia zostanie wtłaczana do sieci wodociągowej. W tym celu należy:
  • wymienić rurociągi pomiędzy studniami, a odżelaziaczem,
  • wymienić instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkowej,
  • wymienić odżelaziacz,
  • zamontować zespól pomiarowy na głowicy studni,
  • zamontować dwa  zbiorniki akumulacyjne o poj. 50m3,
  • wykonać połączenie pomiędzy odżelaziaczem a zbiornikiem i pomiędzy zbiornikiem, a pompownią II stopnia,
  • zamontować zestaw pompowy II stopnia,
  • zamontować armaturę zaporowo-pomiarową w budynku ujęcia,
  • zamontować instalacje do chlorowania wody i oczomyjkę,
  • wykonać wentylację mechaniczną w pomieszczaniu w którym dawkowany i magazynowany jest chlor,
  • zamontować umywalkę,
  • doszczelnić szambo,
  • oczyść odstojnik popłuczyn.

Roboty elektryczne

 • wymiana instalacji elektrycznej.
 • wymiana oświetlenia.
 • wykonanie instalacji sterującej ujęciem wody i system powiadamiania w przypadku awarii ujęcia,
 • dostosowanie istniejących szaf sterowniczych do nowego układu ujmowania wody,
 • montaż grzejników elektrycznych,
 • dostosować instalację do zasilania ujęcia z agregatu prądotwórczego.

Roboty drogowe

 • wykonanie zjazdu z drogi na teren ujęcia,
 • wykonanie drogi publicznej nr 104426L do obsługi istniejącego budynku i studni głębinowych,
 • utylizację odpadów budowlanych.

Prace projektowe

 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty techniczne), wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na przebudowę SUW Wołoskowoli w gminie Stary Brus do przepustowości Qhmax s=0,028m3/s i Qśrd=300 m3/d,
 • wykonanie zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), dla zaprojektowania i wykonania modernizacji SUW,
 • uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych i technicznych) zgodnych z PFU, Wykazem Gwarancji i wymogami prawa – Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Wykonawcą zadania jest Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych Marek Woźniak z siedzibą w Świdniku.

Ujęcie w Wołoskowoli to jeden z dwóch takich obiektów w gminie, zaopatrującym w wodę połowę mieszkańców. Korzystają z niego także odbiorcy z miejscowości: Wielki Łan, Marianka, Zamołodycze, Hola, Laski Bruskie, Kamień, Skorodnica i Nowiny.

Inwestycja została zakończona w grudniu 2023 roku.

Wartość całego zadania wynosi: 2 164 800,00 zł.

Poziom dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych: 1 900 000,00 zł.

Przed pracami:

W trakcie i po modernizacji: