Zakup i montaż energooszczędnych lamp hybrydowych w miejscowościach gminy Stary Brus nie posiadających oświetlenia ulicznego wraz z nadzorem inwestorskim

Logo Polski Ład

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zadanie obejmuje dostawę i montaż energooszczędnych lamp hybrydowych dla gminy Stary Brus. Lampy będą ulokowane w miejscowościach, które nie posiadają żadnego oświetlenia ulicznego. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji, nadzór inwestorski nad pracami, wytyczenie miejsc posadowienia słupa lampy, prace geodezyjne, roboty ziemne, montaż lamp hybrydowych, dostarczenie oprogramowania do sterowania oświetleniem wraz z szkoleniem obsługi pracownika Urzędu Gminy.

Wartość inwestycji: 1.900.000,00 PLN

Poziom dofinansowania: 1.805.000,00 PLN