Turystyka

Teren gminy Stary Brus jest bardzo atrakcyjny do uprawiania turystyki: pieszej, rowerowej i konnej. Cenna przyroda, czyste środowisko, liczne przykłady tradycyjnej zabudowy wiejskiej, elementy przenikania się kultury wschodnio- i zachodnio-słowiańskiej sprawiają, że niemal każdy turysta znajdzie tu coś interesującego. Miłośnicy kultury ludowej winni odwiedzić skansen w Holi i Regionalna Karczmę Poleską w czasie organizowanych cyklicznych imprez, kiedy ożywają dawne obrzędy, występują zespoły folklorystyczne, oferowane są wyroby rękodzieła i tradycyjnej kuchni. Poznając walory gminy można skorzystać z dość bogatej sieci szlaków i ścieżek edukacyjnych. Powoli rozwija się baza gastronomiczna i noclegowa.

Szlaki i ścieżki edukacyjne

Niebieski Centralny Szlak Pojezierza z Włodawy do Urszulina (120,2 km) pozwala zapoznać się z mozaiką kulturowych i przyrodniczych walorów Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Szlak przebiega m.in. nad jeziorem Białym Włodawskim, Wytycznem, Białką i Zagłęboczem oraz przez tak interesujące miejscowości, jak: Hańsk, Wytyczno, Sosnowica, Załucze Stare czy Wereszczyn. Na terenie naszej gminy szlak wkracza od strony byłego PGR Krychów i prowadzi malowniczą droga wzdłuż północnego skraju rozległego Krowiego Bagna. Między Nowinami a Wielkim Łanem, z południowego stoku Grabu Włodawskiego, można podziwiać panoramę łąk Ochoża. Dalej szlak opuszcza granicę Stary Brus i biegnie w kierunku Pieszewoli.

Szlak żółty z Wołoskowoli do Starego Załucza (20 km). Zaczyna się przy przystanku PKS we wschodniej części Wołoskowoli, a kończy się w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym Poleskiego PN w Starym Załuczu. Szlak przebiega przez: Nowiny, Durne Bagno, Wólkę Wytycką.

Szlak rowerowy „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji cerkiewnej na Polesiu Lubelskim” powstał w 2007 r. i połączył miejscowości, w których znajdują się zabytkowe cerkwie: Dratów, Sosnowicę, Holę (na terenie naszej Gminy) i Horostytę, pokonując odległość 53 km można zwiedzić: cerkwie i kilka cmentarzy prawosławnych, kościół i oficynę związaną z postacią Tadeusza Kościuszki w Sosnowicy oraz skansen w Holi. Bardziej zainteresowani mogą zapoznać się z pełną mistycyzmu liturgią prawosławną oraz historia chrześcijan na pograniczu kultur. W wielu miejscach można jeszcze oglądać tradycyjną zabudowę i podziwiać wspaniałą przyrodę Zachodniego Polesia.

Rowerowa Ścieżka Edukacyjna „Mietiułka” ma długość 21 km i pozwala poznać fragment Poleskiego Parku Narodowego, obejmujący południowo-wschodnią część naszej gminy. Ścieżka rozpoczyna się w położonej blisko Wytyczna, wsi Łowiszów i biegnie przez torfowisko „DurneBagno”, wzniesienie Grabu Wlodawskiego między Nowinami i wielkim Łanem, dalej nad stawami pod Pieszewolą. Za stawami ścieżka powraca ku wschodowi, przez obszar rozległych łąk Pociągi i Ochoża.

Poleski Szlak Konny o długości 280 km przebiega przez południowa część gminy. Szlak tworzą cztery pętle wiodące przez atrakcyjne tereny poleskich gmin: Chełmy, Sawin, Urszulin, Sosnowica, Stary Brus, Hańsk, Wyryki, Włodawa, Wola Uchruska. Wielka wartość przyrodniczą na szlaku stanowią obszary: Poleskiego Parku Narodowego, trzech parków krajobrazowych, licznych rezerwatów oraz dolin Bugu. W okolicy miejscowości Kołacze planowane jest utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej pt. „Kołacze – czyli kołatanie do wrót przyrody”.