Harmonogramy 2022

Gmina Stary Brus

Nieruchomości zamieszkałe (zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna z wyodrębnionymi pojemnikami, nieruchomości letniskowe i rekreacyjno-wypoczynkowe, ogrody działkowe)

Miejscowości: Dominiczyn, Helenin, Hola, Kamień, Kołacze, Laski Bruskie, Lubowierz, Marianka, Mietułka, Nowiny, Nowy Brus, Skorodnica, Stary Brus, Wielki Łan, Wołoskowola, Zamołodycze

Nieruchomości niezamieszkałe (placówki oświatowe, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, cmentarze)

Miejscowości: Dominiczyn, Helenin, Hola, Kamień, Kołacze, Laski Bruskie, Lubowierz, Marianka, Mietułka, Nowiny, Nowy Brus, Skorodnica, Stary Brus, Wielki Łan, Wołoskowola, Zamołodycze

Zabudowa wielolokalowa (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe)