Usuwanie AZBESTU

Informujemy, że osoby planujące skorzystać z usługi wsparcia na demontaż pokrycia dachowego są zobowiązane do zgłoszenia takich prac do najbliższego wydziału architektoniczno-budowlanego zgodnie z instrukcją zawartą w zakładce „krok po kroku

Jednocześnie zgodnie z regulaminem osoba taka jest zobowiązana przedłożyć do punktu przyjmowania zgłoszeń oświadczenie potwierdzające, że dany wydział nie wnosi sprzeciwu a tym samym potwierdza, że prace związane z demontażem mogą być wykonane zgodnie z przepisami obecnie obowiązującego prawa.

DO POBRANIA

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stary Brus na lata 2020 – 2032

Oświadczenie o braku sprzeciwu

Filmy informacyjne:

Więcej informacji dotyczących usuwania azbestu znajdziesz na http://azbest.lubelskie.pl/