Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Brusie
Stary Brus 47A
22-244 Stary Brus
tel: 082 5710102
e-mail: ops@starybrus.lublin.pl

NIP: 565-13-19-716

Skład osobowy Ośrodka:
Aneta Zając – kierownik
Anna Pastuszuk – pracownik socjalny
Agnieszka Tabeńska – księgowa
Justyna Wojtal – pracownik socjalny