Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Brusie
Stary Brus 47A
22-244 Stary Brus
tel: 082 5710102
e-mail: ops@starybrus.pl

NIP: 565-13-19-716

Skład osobowy Ośrodka:
Iwona Jung – kierownik
Anna Pastuszuk – inspektor
Anna Mutwicka – pracownik socjalny