Sołectwa

Lp.     

Nazwisko i imię                       

Adres do korespondencji

Wieś sołecka

 1.

Grzywaczewski Zbigniew Zamołodycze 20 Zamołodycze

2.

Werner Irena Hola 28 Hola
  3. Oziemczuk Mariusz Marianka 30 Marianka
  4. Dydiuk Joanna Wołoskowola 63 Wołoskowola
  5. Bajdek  Marian Wielki Łan 115 Wielki Łan
  6. Grzywaczewska Grażyna Laski Bruskie 9 Laski Bruskie
  7. Grzywaczewska Maria Stary Brus 64 Stary Brus
  8. Barzycki Tomasz Kamień 6 Kamień
  9. Kłokosińska Aniela Skorodnica  11 Skorodnica
 10. Szelest Władysław Nowy Brus 45 Nowy Brus
 11. Brożek Justyna Kołacze 5 Kołacze
 12. Wyrostek Joanna Dominiczan 55 Dominiczyn
 13. Pietrzak Urszula Helenin 68 Helenin
  14. Ramenda Grzegorz Lubowierz 55 Lubowierz