Sołectwa Gminy Stary Brus

Sołtys Sołectwa Helenin Patrycja Fedus Dołęgowska Helenin 82 22-244 Stary Brus
Sołtys Sołectwa Hola Irena Werner Hola 28 22-244 Stary Brus
Sołtys Sołectwa Kamień Tomasz Barzycki Kamień 6 22-244 Stary Brus
Sołtys Sołectwa Kołacze Zbigniew Walczuk Kołacze 40 22-244 Stary Brus
Sołtys Sołectwa Laski Bruskie Paweł Grzywaczewski Laski Bruskie 9 22-244 Stary Brus
Sołtys Sołectwa Lubowierz Ryszard Kolasa Lubowierz 53 22-244 Stary Brus
Sołtys Sołectwa Marianka Mariusz Oziemczuk Marianka 30 22-244 Stary Brus
Sołtys Sołectwa Nowy Brus Władysław Szelest Nowy Brus 45 22-244 Stary Brus
Sołtys Sołectwa Skorodnica Aniela Kłokosińska Skorodnica 13 22-244 Stary Brus
Sołtys Sołectwa Stary Brus Maria Grzywaczewska Stary Brus 64 22-244 Stary Brus
Sołtys Sołectwa Wielki Łan Katarzyna Matuszewska Wielki Łan 97A 22-244 Stary Brus
Sołtys Sołectwa Wołoskowola Zbigniew Jurczuk Wołoskowola 6 22-244 Stary Brus
Sołtys Sołectwa Zamołodycze Zbigniew Grzywaczewski Zamołodycze 20 22-244 Stary Brus
Sołtys Sołectwa Dominiczyn Elżbieta Kucharuk Dominiczyn 59 22-244 Stary Brus