Zespół Interdyscyplinarny W Starym Brusie

Skład Zespołu interdyscyplinarnego:

  1. Iwona Jung – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Brusie;
  2. Anna Mutwicka – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Brusie;
  3. Anna Pastuszuk – przedstawiciel  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  4. Leszek Hodun – przedstawiciel Policji;
  5. Żaneta Sawczuk – przedstawiciel Oświaty;
  6. Anna Krasucka – Rabczewska – przedstawiciel Ochrony Zdrowia;
  7. Artur Kołodziej – przedstawiciel organizacji pozarządowej (Ochotnicza Straż Pożarna Stary Brus);
  8. Magdalena Gniewkowska – kurator sądowy.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W STARYM BRUSIE

22-244 Stary Brus 47a

Tel. 82 571 01 02 e-mail: ops@starybrus.pl

PRAWO STOI PO TWOJEJ STRONIE