WNIOSKI POZOSTAŁE

SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych – pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych – pobierz

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Zestawienie faktur VAT

Oświadczenie o użytkowaniu gruntów

Klauzula informacyjna

Formularz Informacji

STRATY PRZEZ NIEKORZYSTNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Wniosek o oszacowanie strat 2020

Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego

Załącznik nr 1 Oświadczenie zwierzęta 2020

Załącznik nr 2 Oświadczenie straty w plantacjach wieloletnich 2020

Załącznik nr 3 Oświadczenie budynki maszyny 2020

Załącznik nr 4 Oświadczenie susza 2020

ZGŁOSZENIE SZKODY ŁOWIECKIEJ

Zgłoszenie szkody łowieckiej – pobierz

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA

Druk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa – pobierz