WNIOSKI POZOSTAŁE

Wnioski – straty przez niekorzystne warunki atmosferyczne


Wniosek o oszacowanie strat 2020  

Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego 

Załącznik nr 1 Oświadczenie zwierzęta 2020

Załącznik nr 2 Oświadczenie straty w plantacjach wieloletnich 2020 

Załącznik nr 3 Oświadczenie budynki maszyny 2020 

Załącznik nr 4 Oświadczenie susza 2020

Zgłoszenie Szkody Łowieckiej

Zgłoszenie szkody łowieckiej – pobierz

Sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych – pobierz

Zwrot podatku akcyzowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego – pobierz Zestawienie faktur VAT – pobierz Oświadczenie o użytkowaniu gruntów – pobierz

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Druk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa – pobierz Załącznik nr 2 Oświadczenie straty w plantacjach wieloletnich 2020 Załącznik nr 3 Oświadczenie budynki maszyny 2020 Załącznik nr 4 Oświadczenie susza 2020

Zgłoszenie Szkody Łowieckiej

Zgłoszenie szkody łowieckiej – pobierz

Sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych – pobierz

Zwrot podatku akcyzowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego – pobierz Zestawienie faktur VAT – pobierz Oświadczenie o użytkowaniu gruntów – pobierz

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Druk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa – pobierz