Granty PPGR

Gmina Stary Brus brała udział w projekcie Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Konkurs był realizowany w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie można było otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Gmina Stary Brus dostała dofinansowanie na zakup 46 sztuk laptopów dla dzieci z terenu gminy. W wyniku oszczędności, dla każdego beneficjenta zostały dokupione akcesoria, tj.:

  • torba na laptopa,
  • mysz komputerowa bezprzewodowa,
  • pendrive,
  • słuchawki nauszne z mikrofonem,
  • adapter HUB,
  • zewnętrzny czytnik płyt CD/DVD.

Całkowita kwota wydatków poniesionych w ramach zadań wyniosła 114 999,98 zł brutto.