Kategoria: Odpady

Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie Gminy Stary Brus.

3 marca 2020 Off

MZC: JEDNOLITY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW STAJE SIĘ FAKTEM

By admin

Od 1 lipca 2020 r. na terenie działań Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie nastąpi zmiana sposobu segregacji odpadów komunalnych poprzez dostosowanie go do wspólnego systemu segregacji, który obowiązuje w całej Polsce na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Od tego czasu odpady komunalne zbierane będą w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane (resztkowe). Czytaj dalej… MZC: JEDNOLITY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW STAJE SIĘ FAKTEM