Energia odnawialna w Gminie Stary Brus

GMINA STARY BRUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Energia odnawialna w Gminie Stary Brus”

 Celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności Gminy Stary Brus poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii.

Do celów szczegółowych projektu należą:

 • Stworzenie lokalnej infrastruktury oraz urządzeń przeznaczonych do wytwarzania energii elektrycznej.
 • Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przy wytwarzaniu energii elektrycznej.
 • Stworzenie lokalnej infrastruktury oraz urządzeń przeznaczonych do wytwarzania ciepła.
 • Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przy wytwarzaniu ciepła.
 • Zmniejszenie stopnia degradacji środowiska.
 • Wykorzystanie lokalnych zasobów do uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE).
 • Ochrona naturalnych ekosystemów.
 • Obniżenie stale wzrastających kosztów ogrzewania.
 • Realizacja polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie ochrony środowiska, w szczególności wynikających z tzw. Pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020.
 • Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców.
 • Zminimalizowanie strat przy produkcji i przesyle ciepła oraz energii elektrycznej.

Planowane efekty projektu:

 • Wzrost zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;
 • Wzrost produkcji energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE)
 • Spadek emisji gazów cieplarnianych;
 • Wzrost produkcji energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE).
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego.
 • Wzrost potencjałów rozwojowych gminy Stary Brus.
 • Wzrost jakości życia mieszkańców.

W ramach projektu zostanie utworzonych 78 sztuk instalacji PV oraz 12 pomp ciepła dla mieszkańców Gminy Stary Brus.

Wartość projektu: 1 529 021,06 zł

Dofinansowanie projektu z UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 256 439,44 zł

Masz uwagi do zainstalowanej instalacji OZE? Napisz!