DOŻYNKI 2016: Regulamin konkursu na wieniec dożynkowy

15 czerwca 2016 Off By admin

Regulamin konkursu na wieniec dożynkowy

DOŻYNKI POWIATU WŁODAWSKIEGO 2016

 
 
 
 

Organizator konkursu: Urząd Gminy Stary Brus

Miejsce konkursu: Stary Brus

Termin konkursu: 28 sierpnia 2016r.

Cel konkursu:

1. Kultywowanie tradycji ludowych związanych ze świętem plonów.

2. Rozbudzenie, poszerzenie zainteresowań twórczością ludową.

3. Zaprezentowanie uczestnikom Dożynek wieńców o wysokich walorach etnograficznych i artystycznych.

Zasady udziału w konkursie

1. W konkursie mogą wziąć udział wieńce dożynkowe przygotowane przez gminy powiatu włodawskiego. Każda gmina może zgłosić do konkursu jeden wieniec dożynkowy.

2. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać pisemnie do 10 sierpnia 2016r. na załączonej

karcie zgłoszeń do konkursów Dożynki Powiatu Włodawskiego 2016. Do każdego zgłoszonego do konkursu wieńca powinna być dołączona kartka z informacją zawierającą nazwę gminy, która wykonała wieniec.

Ocena konkursowa

1. Komisję oceniającą wieńce powołuje organizator. W skład komisji mogą wchodzić osoby nie wystawiające swoich prac.

2. Kryteria oceny:

1) wieńce tradycyjne:

a) zastosowanie autentycznie ludowych, starych wzorów zapamiętanych przez najstarszych

mieszkańców ( np. wieńce- korony wykonane na szkielecie pałąkowym, wieńce płaskie, wieńce koliste lub w kształcie stożkowej kopy zboża );

b) materiały wykorzystane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów- wyłącznie

plony naturalne ( kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty ) występujące w naszym

regionie;

c) wygląd zewnętrzny ( walory estetyczne, technika, materiał, kształt, kolor, kompozycja,

itp. );

2) wieńce współczesne:

a) materiały wykorzystane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów- wyłącznie

plony naturalne ( kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty) występujące w naszym regionie.

b) wygląd zewnętrzny ( walory estetyczne, technika, materiał, kształt, kolor, kompozycja itp.).

c) wieniec jako zwieńczenie pracy na roli i prezentacja płodów rolnych z wykorzystaniem oryginalnych, nowatorskich inwencji, o dowolnej kompozycji, może ukazywać współczesny obraz wsi.

Nagrody i wyróżnienia

1. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia pieniężne w obu kategoriach konkursowych. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenia nagród nastąpi w dniu uroczystości dożynkowych 28 sierpnia 2016r.

2. Nagrodzone wieńce zostaną zgłoszone do konkursu wieńcowego na Dożynkach Wojewódzkich.

Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

DOŻYNKI POWIATU WŁODAWSKIEGO 2016 Karta zgłoszenia do konkursów – pobierz