Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na Centrum Usług Społecznych w Starym Brusie oraz nadzór inwestorski

Logo Polski Ład

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja, remont budynku gospodarczego na dz. nr 440/35 będącego własnością Gminy Stary Brus oraz zmiana jego sposobu użytkowania na Centrum Usług Społecznych w Starym Brusie. W zakres przedsięwzięcia wchodzi także nadzór inwestorski nad planowanymi pracami. Budynek będzie służył mieszkańcom gminy do szeroko pojętych usług społecznych określonych na podstawie analizy potrzeb.

Wartość inwestycji: 2.800.000,00 PLN

Poziom dofinansowania: 2.520.000,00 PLN