OPS: Wydawanie żywności od poniedziałku

OPS: Wydawanie żywności od poniedziałku

16 lutego 2017 Off By admin

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy w postaci paczek żywnościowych ( 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie ), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Brusie, W przypadku kiedy dochód przewyższa ustawowe kryteria dochodowe a rodzina czy osoba znajduje się w trudnej sytuacji należy oprócz dochodu złożyć stosowne oświadczenie o znajdowaniu się w szczególnie trudnej sytuacji.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych, w składzie których aktualnie znajdą się artykuły spożywcze spośród następującego typu: makaron jajeczny, groszek z marchewką, , mleko, fasola biała, filet z makreli w oleju, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy. Artykuły są wydawane zgodnie z asortymentem przekazanym przez Fundację Bank Żywności w Lublinie.

Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej ( tj. zasiłki: stałe, okresowe, celowe czy dożywianie dzieci w szkole) oraz korzystające z pomocy żywnościowej w miesiącu grudniu 2016 proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do punktu wydawania żywności.  Pozostałe osoby, które są zainteresowane otrzymaniem pomocy w postaci żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, a nie korzystały z tej formy pomocy w miesiącu grudniu 2016 muszą zgłosić się do Ośrodka w celu wyliczenia dochodu i ewentualnie pobrania wymaganego skierowania. W tym celu należy zabrać ze sobą dowód osobisty i udokumentować dochód ( np. zaświadczenie o dochodzie netto   z pracy, odcinek czy decyzja świadczenia emerytalno- rentowego za m-c marzec br.).

Wydawanie żywności będzie odbywać się w dniach: 20,21,22 luty (tj. poniedziałek, wtorek środa) w godzinach od 9.30 do 13.30 w magazynach Urzędu Gminy na terenie byłej bazy SKR w Starym Brusie.