Ankieta do projektu – 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Ankieta do projektu – 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

3 lipca 2019 Off By admin

W związku z dużym zainteresowaniem odnawialnymi źródłami energii, w najbliższym naborze Gmina Stary Brus zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (OZE) w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Wniosek zostanie złożony w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na podstawie wstępnego regulaminu konkursu (wersja do konsultacji udostępniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) możliwe będzie dofinansowanie montażu:

  • kolektorów słonecznych,
  • paneli fotowoltaicznych,
  • pomp ciepła (ogrzewanie wody użytkowej) ,

Przewidywana wysokość dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o pobranie, wypełnienie i dostarczenie podpisanej  deklaracji / ankiety do Urzędu Gminy Stary Brus – pokój nr 10 – w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019 roku w godz. 7.30 – 15.30.

Ankiety można również pobrać w Urzędzie Gminy.
Prosimy o przekazanie informacji, w celu szybkiego jej rozpowszechnienia wśród mieszkańców.

 

Do pobrania:
ANKIETA I DEKLARACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROJEKCIE - POBIERZ