ASF: DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE)

ASF: DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE)

21 listopada 2017 Off By admin

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L304 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2166 z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

Link do decyzji: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.304.01.0057.01.POL&toc=OJ:L:2017:304:TOC

 

Zgodnie z w ww. decyzją:

 

  • do części III załącznika do ww. decyzji  obszar zagrożenia) dodana została gmina Lipsk w powiecie augustowskim (woj. podlaskie);
  • do części II załącznika do ww. decyzji (obszar objęty ograniczeniami) dodane zostały: gminy Bargłów Kościelny, Płaska i część gminy Sztabin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 664 w powiecie augustowskim i powiat sejneński (woj. podlaskie) oraz gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim (woj. lubelskie)
  • do części I załącznika do ww. decyzji (obszar ochronny) dodano gminy: Cyców, Ludwin i Puchaczów w powiecie łęczyńskim (woj. lubelskie)

 

Mapa obrazująca nowe obszary znajduje się pod tym linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/