Badania przesiewowe raka jelita grubego

Badania przesiewowe raka jelita grubego

24 lutego 2023 Off By admin

Aktualnie na Lubelszczyźnie bezpłatną  kolonoskopię przesiewową w ramach Programu badań przesiewowych raka jelita grubego można wykonać w 17- tu miejscach

W woj. lubelskim można bezpłatnie wykonać kolonoskopię w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego w 17-tu pracowniach endoskopowych.

Celem programu jest zmniejszenie umieralności i zapadalności na ten nowotwór.

Do udziału w programie uprawnione są osoby  w wieku 50-65 lat lub  w wieku 40-49 lat, jeśli mają bądź mieli krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego. Do badań profilaktycznej kolonoskopii  kwalifikują się osoby bez objawów klinicznych sugerujących nowotwór jelita grubego, które nie miały wykonanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat.
Badanie wykonuje się w trybie ambulatoryjnym. Do udziału w nim nie jest wymagane skierowanie. Wystarczy zgłosić się do jednej z siedemnastu pracowni endoskopii realizującej omawiany program.

Pracownie te są w Lublinie, Puławach, Biłgoraju, Zamościu, Łęcznej, Krasnymstawie, Janowie Lubelskim, Kraśniku, Parczewie, Białej Podlaskiej, we Włodawie, Radzyniu Podlaskim oraz Tomaszowie Lubelskim. Szczegółowy wykaz miejsc dostępny jest na stronie internetowej lubelskiego OW NFZ  https://www.nfz-lublin.pl/komunikat/6308.

Badanie kolonoskopowe pozwala na wczesne wykrycie zmian świadczących o nowotworze jelita grubego, jeszcze zanim pacjent zaobserwuje niepokojące objawy chorobowe. Podczas badania usuwane są polipy, które w przyszłości mogłyby przekształcić się w stany nowotworowe. Program profilaktyczny z jednej strony pozwala więc na wczesną interwencję w przypadku nowotworu jelita grubego, czyli na podjęcie leczenia jeszcze w okresie bezobjawowym choroby, a drugiej – poprzez usunięcie polipów może zapobiec wystąpieniu choroby w przyszłości.

Rak jelita grubego jest drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym w Polsce – co roku notuje się około 18 000 nowych zachorowań. Rozwija się ze zmian łagodnych, tak zwanych polipów. Taka zmiana może rozwijać się kilkanaście lat, dlatego tak ważna jest profilaktyka .Dzięki badaniom profilaktycznym i usuwaniu polipów możliwe jest znaczne obniżenie ryzyka zachorowania. Wcześnie wykryty rak jest również bardzo często wyleczalny. Ani polipy, ani rak we wczesnym stadium zazwyczaj nie powodują objawów.

Wykaz placówek, które realizują Program badań przesiewowych raka jelita grubego
(stan na 13.02.2023 r.)

Lp.Nazwa placówkiMiastoAdres miejsca udzielania świadczeńNumer telefonu
1CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄLUBLINul. WŁADYSŁAWA ORKANA 781 538 54 29
2SCANMED SPÓŁKA AKCYJNALUBLINul. ONYKSOWA 1081 534 70 90
3SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIELUBLINul. JACZEWSKIEGO 8 81 724 45 32
4CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLILUBLINul. JACZEWSKIEGO 781 454 15 27
5CENTRUM MEDYCZNE INTERNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPUŁAWYul. GEN. FIELDORFA „NILA” 16818 200 300
6NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KARDIONEUROMED EWA DUDKOBIŁGORAJul. NADSTAWNA 56B/4
 
84 686 86 11
7SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIUZAMOŚĆul. ALEJE JANA PAWŁA 1084 677 37 51
8SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJŁĘCZNAul. KRASNYSTAWSKA 5281 752 65 21
9SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRASNYMSTAWIEKRASNYSTAWul. GŁOWACKIEGO 382 543 16 39
10NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE” S.C. IZABELA DOROTA ANASIEWICZ-KOSTRZEWA MARIA KOKOSZKAJANÓW LUBELSKI ul. JANA PAWŁA II 5603 726 655
11SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKUKRAŚNIKul. CHOPINA 1381 825 13 8181 769 09 18
12SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIEPARCZEWul. KOŚCIELNA  13683 355 21 52
13WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJBIAŁA PODLASKAUL. TEREBELSKA 57-65
 
83 414 75 53
14SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIEWŁODAWAAL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 64797 704 881
15TOP-MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ       LUBLINUl. T. ZANA 29/XIX81 524 34 06
16SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU PODLASKIMRADZYŃ PODLASKIUl. WISZNICKA 11183 413 22 16
17SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIMTOMASZÓW LUBELSKIALEJE GRUNWALDZKIE 184 664 44 11 wew. 311