Budowa placu zabaw na Wielkim Łanie

Budowa placu zabaw na Wielkim Łanie

7 maja 2021 Off By admin

Gmina Stary Brus realizuje projekt pn. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Stary Brus poprzez utworzenie placu zabaw  w miejscowości Wielki Łan, który to ma pełnić rolę centrum wsi.

Tuż przed długim weekendem majowym firma SIMBA S.C., która wygrała postępowanie na wyłonienie wykonawcy, wykonała w miejscowości Wielki Łan plac zabaw. Składa się on z 9 elementów m. in. zestawu zabawowego, karuzeli, huśtawek, bujaków, linarium. Dodatkowo została zamontowana ławka i kosz na śmieci.

Mamy nadzieję, że plac będzie się cieszył dużą popularnością zarówno dla mieszkańców gminy, jak i gości przejeżdżających i korzystających z ścieżek rowerowych.

Koszt projektu wynosi 39 150,00 zł.