Czwartoklasiści z laptopami

Czwartoklasiści z laptopami

10 listopada 2023 Off By admin

Uczniowie IV klasy Szkoły Podstawowej w Starym Brusie odebrali laptopy, kupione za pieniądze z budżetu państwa. Sprzęt jest własnością ich rodziców, a jego przekazanie odbyło się w tym tygodniu w urzędzie gminy.

Z rządowego programu Gmina Stary Brus miała przyznanych 16 laptopów, ale ostatecznie do uczniów trafiło 12, bowiem cztery osoby mają już podobny sprzęt, zakupiony wcześniej dzięki wsparciu z unijnego programu dla dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej. Zgodnie z regulaminem w takim przypadku czwartoklasista sam decydował czy zostaje z dotychczasowych laptopem czy chce korzystać z nowego.

Podczas spotkania w urzędzie gminy sprzęt przekazali czwartoklasistom sekretarz Andrzej Ćwirta oraz pracowniczki urzędu Katarzyna Surma i Magdalena Sawczuk.

Program „Laptop dla ucznia” zakłada, że przenośne komputery otrzyma każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej, zarówno publicznej jak niepublicznej. Formalnie z imieniu ucznia właścicielem sprzętu jest rodzic lub opiekun prawny. Laptopa przez pięć lat nie można ani oddać, ani sprzedać.