Czyste powietrze spotkanie informacyjne

Czyste powietrze spotkanie informacyjne

21 marca 2022 Off By admin

Gmina Stary Brus serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia  24 marca 2022 r. w godz. 9:00 – 14:00 w specjalnie przygotowanym stanowisku w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy Stary Brus.

W trakcie spotkania będzie można indywidualnie zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Ponadto w siedzibie Urzędu Gminy Stary Brus funkcjonuje GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”. Punkt czynny jest każdego dnia pracy urzędu.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków. Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

Serdecznie zapraszamy!