Dla Rolników! Straty spowodowane suszą – APLIKACJA

Dla Rolników! Straty spowodowane suszą – APLIKACJA

18 sierpnia 2022 Off By admin

W twoim gospodarstwie rolnym wystąpiły straty spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich? Potrzebujesz protokołu oszacowania strat? Możesz wnioskować o ich oszacowanie. Sprawdź, jak to zrobić.

Aplikacja jest dostępna na stronie: https://aplikacje.gov.pl/app/susza

Rolnicy mają czas na złożenie wniosku o oszacowanie szkód nie później niż do 15 października.

Wniosek mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany (PZ). Dzięki PZ możliwe jest podpisanie wniosku podpisem zaufanym.

Jeśli nie posiadasz profilu zaufanego – załóż profil na stronie https://pz.gov.pl/ i zgłoś się do Urzędu Gminy w Starym Brusie w celu jego potwierdzenia.

Na czym to polega?

Możesz złożyć wniosek o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na obszarach gdzie  (zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach) istnieje zagrożenie spadku plonów z powodu suszy.

Dzięki temu możesz otrzymać protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach, określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy.

Co musisz przygotować

  • numer identyfikacyjny  nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia – co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych – od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy  w pełnych wysokościach
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Co musisz zrobić

Instrukcję, jak wypełnić wniosek, znajdziesz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub możesz pobrać ją poniżej.

INSTRUKCJA SUSZA

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe możesz uzyskać w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.15-16.15 pod numerami telefonów:

  • 22 623 17 64

Sprawdź też informacje na stronie MRiRW. 

Więcej informacji na stronie: GOV.PL