Dodatek węglowy – informacje i wniosek

Dodatek węglowy – informacje i wniosek

17 sierpnia 2022 Off By admin

Dodatek węglowy to jednorazowe i bezzwrotne wsparcie w wysokości 3 tys. zł dla gospodarstw domowych.

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków https://ceeb.gov.pl/.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski można składać w OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM BRUSIE w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. 7:30 – 15:30 lub za pomocą poczty polskiej.

Wnioski można składać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego elektronicznie, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

DODATEK WĘGLOWY – DLA KOGO?

dodatek węglowy trafi do wszystkich, dla których głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe
  • kominek
  • koza
  • ogrzewacz powietrza
  • trzon kuchenny
  • piecokuchnia
  • kuchnia węglowa
  • piec kaflowy na paliwo stałe.

Węgiel kamienny, brykiet lub pellet, których dotyczy dopłata, muszą jednak zawierać co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek węglowy jest zwolniony z podatku. Nie będzie podlegał egzekucji.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?

Wypełnienie wniosku nie jest trudne. Wystarczy podać imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania oraz numer telefonu i adres mailowy. Do wniosku trzeba załączyć oświadczenie, w którym należy podać dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz informację dotyczącą źródeł ogrzewania na paliwo stałe.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Za fałszywe oświadczenie grozi mandat w wysokości do kilku tysięcy złotych.

ROZPAYTRYWANIE WNIOSKÓW I WYPŁATA

Wniosku będą przyjmowane do 30 listopada 2022. Zgodnie z ustawą OPS ma maksymalnie miesiąc (30 dni) na wypłatę przyznawanego oświadczenia.

WNIOSEK DO POBRANIA